Par pilsētu

Valkas novads

Valkas novads

Vijciema čiekurkalte. 19. gs. beigās, kad Ziemeļvidzemi skāra lielas vētras un plaši meža ugunsgrēki, bija jādomā, kā mežu atjaunot. Tika nolemts šajā apkārtnē celt čiekuru kalti, kura nodrošinātu meža sēšanai nepieciešamo sēklu apjomu. 1895. gadā Mežmuižā, netālu no Vijciema, darbu sāka čiekuru kalte, kura darbojās bez pārtraukuma līdz 20. gs. 60. gadiem. No 1992. gada, pateicoties Strenču virsmežniecības un Meža darbinieku biedrības cilvēku uzņēmībai, vecajā kaltes krāsnī atkal atdzīvojās uguns. 

Adrese: Mežmuiža, Vijciema pagasts, Valkas novads
Tālrunis: 26478620
Mājas lapa: www.visit.valka.lv
GPS koordinātes: 57.593041, 26.04087

Kārķu luterāņu baznīca uzcelta 2002.gadā pie barona kapiem. Kārķu dievnams celts kā Ērģemes baznīcas filiālbaznīca 1779. gadā, bet 1823. gadā to slēdza. Kārķu draudze atjaunota 1994. gadā, bet tā kā savas baznīcas tai nebija, draudze sāka risināt jautājumu par baznīcas celtniecību. Jaunās baznīcas pamatakmens likts 1999. gada 1. jūlijā, pamatā tika izmantota vecā akmens mūra barona kapliča, kura iekļāvās jaunajā celtnē. Altārus un krucifiksus, kanceli, solus, ērģeļu balkona margas pēc Maijas Avotas projekta izgatavoja Rīgas amatniecības vidusskolas koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas diplomanti. 

Adrese: "Nameji", Kārķu pagasts, Valkas novads
Tālrunis: 29162772
Mājas lapa: www.karkubaznica.lv
GPS koordinātes: 57.819969, 25.603772

Vijciema Evaņģēliski luteriskā baznīca ir viena no astoņām Latvijā esošajām koka dēlīšu apšuvuma baznīcām, kas celta 1852. gadā. Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi - altāris un kokā gleznota altārglezna "Svētais vakarēdiens". Vijciema baznīca ir vienjoma halles tipa koka guļbūves celtne uz laukakmeņu pamatiem. Ļoti īpatnēja ir sienu ārējā apdare - sienas apšūtas ar zvīņveida koka dēlīšiem. Ēkas izteiksmību vairo lieli sešpadsmit rūšu logi ar smailloka arkām un dekoratīvu balti krāsotu aplodu. Baznīca restaurēta 1992. gadā pēc Jirgenu dzimtas iniciatīvas un par tās ziedotiem līdzekļiem. 

Adrese: Vijciema pagasts, Valkas novads
Tālrunis: 26356379
Mājas lapa: www.visit.valka.lv
GPS koordinātes: 57.583176, 25.951443

Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas atrodas Ērģemes pagasta centrā. Livonijas ordeņa pils vēstures avotos minēta 1422. gadā, bet, iespējams, tā celta 14. gs. pirmajā pusē pēc Livonijas ordeņa mestra Gerharda fon Jocke rīkojuma. Pils bijusi slēgta vientrakta būve ar diviem apaļiem aizsardzības torņiem ap kvadrātveida iekšējo pagalmu. Pils katra mala bijusi 96 m gara, mūru biezums 2 m un torņa apjomi apmēram 2 stāvu augstumā. Pils kalpoja kā spēcīgs cietoksnis Livonijas ordeņvalsts austrumu robežu aizsardzībai un kā Livonijas ordeņa mestra priekšpils Cēsu pilij. Pils neglābjami sabruka Lielā Ziemeļu kara laikā pēc Omuļu jeb Hummeļu kaujas 1702. gada 5. jūlijā, kad to uzspridzināja zviedru karavīri. 

Adrese: Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads
Mājas lapa: www.visit.valka.lv
GPS koordinātes: 57.803676, 25.821428

Etnogrāfiskā sēta "Ielīcas" ir 18. - 19. gs.zemnieku sēta, kurā ietilpst koka ēku komplekss Ziemeļvidzemei raksturīgā pagalmu sistēmā. Te var redzēt dzīvojamo māju, trīs klētis, kūti, pūni, stalli ar lopbarības telpām, riju, ratnīcu un pagrabu. "Ielīcās" uzņemta kinofilma "Pūt, vējiņi". 

Adrese: "Ielīcas", Vijciema pagasts, Valkas novads
Tālrunis: 29461673
Mājas lapa: www.ielicas.lv
GPS koordinātes: 57.657493, 26.001527

Novadā ir iespējams aplūkot arī citus apskates objektus, papildu informāciju iespējams iegūt, vēršoties apkārtnes tūrisma informācijas centros. Informācija sagatavota, izmantojot Valkas novada Tūrisma informācijas biroja sagatavotos materiālus. Izmantotais koordinātu apzīmēšanas veids: Decimal Degrees (WGS84). Valkas novada Tūrisma informācijas birojs Adrese: Rīgas 22, Valka Tālrunis/Fakss: 647 25522 E-pasts: tib@valka.lv Mājas lapa: http://visit.valka.lv GPS koordinātes: 57.774154, 26.019383