Tūrisma informācija

 • Vijciema čiekurkalte

  Vijciema
čiekurkalte

  19. gs. beigās, kad Ziemeļvidzemi skāra lielas vētras un plaši meža ugunsgrēki, bija jādomā, kā mežu atjaunot. Tika nolemts šajā apkārtnē celt čiekuru kalti, kura nodrošinātu meža sēšanai nepieciešamo sēklu apjomu.

 • Kārķu evanģēliski luteriskā baznīca

  Kārķu
evanģēliski luteriskā baznīca

  Kārķu evanģēliski luteriskā baznīca uzcelta 2002. gadā pie barona kapiem. Kārķu dievnams celts kā Ērģemes baznīcas filiālbaznīca 1779. gadā, bet 1823. gadā to slēdza. Kārķu draudze atjaunota 1994. gadā, bet tā kā savas baznīcas tai nebija, draudze sāka risināt jautājumu par baznīcas celtniecību.

 • Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas

  Ērģemes
Livonijas ordeņa pilsdrupas

  Ērģemes Livonijas ordeņa pilsdrupas atrodas Ērģemes pagasta centrā. Livonijas ordeņa pils vēstures avotos minēta 1422. gadā, bet, iespējams, tā celta 14. gs. pirmajā pusē pēc Livonijas ordeņa mestra Gerharda fon Jocke rīkojuma. Pils bijusi slēgta vientrakta būve ar diviem apaļiem aizsardzības torņiem ap kvadrātveida iekšējo...

 • Etnogrāfiskā sēta "Ielīcas"

  Etnogrāfiskā
sēta "Ielīcas"

  Etnogrāfiskā sēta "Ielīcas" ir 18. - 19. gs. zemnieku sēta, kurā ietilpst koka ēku komplekss Ziemeļvidzemei raksturīgā pagalmu sistēmā.

 • Vijciema Evaņģēliski luteriskā baznīca

  Vijciema
Evaņģēliski luteriskā baznīca

  Vijciema Evaņģēliski luteriskā baznīca ir viena no astoņām Latvijā esošajām koka dēlīšu apšuvuma baznīcām, kas celta 1852. gadā. Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi - altāris un kokā gleznota altārglezna "Svētais vakarēdiens".