Valkas novada iedzīvotājus aicina piedalīties Lielajā Talkā

Foto: Valka24.lv

Lielajā talkā, kas norisināsies jau 23.aprīlī, tiek aicināti piedalīties visi, kuriem rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē, pilsētas ifnormācijas portālu Valka24.lv informēja Valkas novada pašvaldībā.

Projekta mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Šogad Valkas novads talkos vairāk nekā 15 talkas vietās.

Valkas pilsētā pulcēšanās plkst.9.00 Lugažu laukumā
Teritorija pie Varžupītes - gan pie stadiona, gan pie Cimzes kapiem
Zāģezera teritorija
Valkas brīvdabas estrāde
Putraskalns
Teritorija pie vecās dzelzceļa stacijas
Tēraudskola
Valkas ģimnāzijas apkārtne
Valkas pamatskolas apkārtne
Strautu iela

Vijciema pagastā pulcēšanās centrā plkst.10.00
Pagasta teritorijā ceļmalu sakopšana
Rožlapu šķūņa apkārtnes sakopšana

Ērģemes pagastā plkst.9.00
Turnā - Turnas parka sakopšana
Omuļos - pie Omuļu bibliotēkas
Ērģemē pie vecās baznīcas un pilsdrupās

Zvārtavas pagastā plkst.9.00
2.Pasaules kara brāļu kapi un to apkārtne
Zaķu krusts

Valkas pagastā plkst.9.00
Saieta nama "Lugažu muiža" teritorija

Kārķu pagasts plkst.9.00
Cepšu ezera krasts

Pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā, Pēteris Pētersons – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Fēlikss Bošs – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā, Valkas pilsētā – pašvaldības izpilddirektors vietnieks – Guntis Bašķis.