Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža. Masieris, māszinības, ārsta palīgs

Specialitāte "masieris" apsgūstama Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīniskajā koledžā, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ārstnieciskā masāža". Studijas ir ērti apvienot ar darbu un ilgst divus gadus.

Masieris

Profesija "masieris" savu popularitāti iemantojusi jau no seniem laikiem. Jau tad masāža bija viena no efektīvākajām metodēm, kas kalpoja saslimšanu profilaksei, rehabilitācijai, emocionālās un fiziskās labsajūtas veicināšanai un vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai. Masieris ir speciālists, pie kura vēršas ar dažādām veselības problēmām, arī cilvēki ir atšķirīgi, tāpēc masierim jābūt apveltītam ar labām komunikācijas prasmēm, spēju piemeklēt katram klientam individuālu pieeju un, protams, profesionālām zināšanām un iemaņām, lai varētu efektīvi pielietot piemērotu masāžas tehniku, kas sekmēs pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Specialitāte "masieris" apsgūstama Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīniskajā koledžā, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ārstnieciskā masāža". Studijas ir ērti apvienot ar darbu un ilgst divus gadus. To laikā studenti līdz ar masāžas tehniku apguvi attīsta tādas kompetences kā psiholoģiju un saskarsmi, cilvēka anatomiju, fizioloģiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, fizioterapijas pamatus, medicīnisko rehabilitāciju, traumatoloģiju, ortopēdiju un virkni citu vērtīgu zināšanu un praktisko iemaņu, kas būtiskas masiera darbā. Pēc studiju sekmīgas pabeigšanas absolventiem tiek izsniegta profesionālās  kvalifikācijas "Masieris" apliecība, kas ļauj jaunajiem speciālistiem strādāt gan ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs, gan arīdzan paver iespējas dibināt savu masāžas speciālista privātpraksi.

Lasiet vairāk: www.psk.lu.lv

Māszinības

Medmāsas profesija ir pieprasīta specialitāte, kuras nozīmi nav iespējams pārvērtēt, it īpaši tagadējā situācijā, kad Latvijā medmāsu trūkums ir tik katastrofāls. Kvalifikāciju "Māsa" pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmā "Māszinības" par valsts līdzekļiem iespējams iegūt Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Studiju programmā "Māszinības" studentiem trīs gadu laikā tiek nodrošinātas medmāsas darbam nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas. Pēc programmas sekmīgas apguves, absolventi var turpināt mācīties un iegūt padziļinātākas zināšanas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes bakalaura programmā "Māszinības".

Tā kā māsa, var teikt, ir ārsta labā roka, neaizvietojams palīgs rūpēs kā par pacientu fizisko, tā emocionālo stāvokli, slimību profilaksē, veselības veicināšanā un izglītošanā, studentiem pēc koledžas absolvēšanas paveras ļoti plašas darba iespējas. Programmas "Māszinības" absolventi var strādāt gan ārstu privātpraksēs, doktorātos, gan veselības centros un slimnīcās, rehabilitācijas klīnikās un citās veselības un sociālās aprūpes iestādēs, tādējādi sniedzot nozīmīgu devumu nozarē un sabiedrības veselībā kopumā.

Lasiet vairāk: www.psk.lu.lv

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs jeb feldšeris ir ārstniecības persona ar plaša profila prasmēm un zināšanām daudzās medicīnas jomās. Ārsta palīgs sniedz pirmsārsta veselības aprūpi, veic diagnostiku, kā arī, strādājot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, nodrošina pirmo palīdzību tiem, kam radušies akūti veselības sarežģījumi. Bieži vien tieši ārsta palīgs ir tas, kura rokās ir pacienta dzīvība, tāpēc viņam jābūt apveltītam ar spēju saglabāt profesionalitāti un mieru, lai pieņemtu pareizos lēmumus pat ļoti sarežģītos, kritiskos gadījumos. Nepieciešamības gadījumā ārsta palīgs pilnvērtīgi var pildīt arī ārsta pienākumus, kas īpaši raksturīgi lauku rajonos, kuros veselības aprūpes pieejamība ir ierobežota, un vairāku kilometru attālumā nav pieejams neviens ģimenes ārsts.

Kvalificēts ārsta palīgs ir pieprasīts gan valsts ārstniecības iestādēs, ģimenes ārstu praksēs, gan privātklīnikās, laboratorijās, rehabilitācijas centros un citās medicīnas iestādēs. Kvalifikācija "Ārsta palīgs" tiek izsniegta, sekmīgi pabeidzot apmācības Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ārstniecība". Apmācības kvalifikācijai "Ārsta palīgs" ilgst trīs gadus un tās par valsts budžeta līdzekļiem var uzsākt pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Lasiet vairāk: www.psk.lu.lv