Tūrisma informācija

Kārķu evanģēliski luteriskā baznīca

Kārķu evanģēliski luteriskā baznīca uzcelta 2002. gadā pie barona kapiem. Kārķu dievnams celts kā Ērģemes baznīcas filiālbaznīca 1779. gadā, bet 1823. gadā to slēdza. Kārķu draudze atjaunota 1994. gadā, bet tā kā savas baznīcas tai nebija, draudze sāka risināt jautājumu par baznīcas celtniecību.

Jaunās baznīcas pamatakmens likts 1999. gada 1. jūlijā, pamatā tika izmantota vecā akmens mūra barona kapliča, kura iekļāvās jaunajā celtnē. Altārus un krucifiksus, kanceli, solus, ērģeļu balkona margas pēc Maijas Avotas projekta izgatavoja Rīgas amatniecības vidusskolas koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas diplomanti.

Adrese: "Nameji", Kārķu pagasts, Valkas novads
Tālrunis: 26 687670, 29 162772
Mājas lapa: http://www.karkubaznica.lv
GPS koordinātes: 57.819969, 25.603772