Valkā godinās pedagoģiskā darba jubilārus

Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto

Turpinot tradīciju otrdien, 26.novembrī, Valkas novada Izglītības pārvalde organizē pedagoģiskā darba jubilāru godināšanu Valkas novadpētniecības muzejā Cimzes klasē, pilsētas informācijas portālu Valka24.lv informēja  Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.

Šogad sveiks pedagogus, kuri izglītības darbā nostrādājuši:
50 gadus
* Ārija Dzintra Tomiņa, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas akordeona klases skolotāja;

35 gadus
* Ira Silāja, Valkas ģimnāzijas un Vijciema pamatskolas vēstures skolotāja;
* Arta Pūpola, Kārķu pamatskolas pirmsskolas skolotāja;
* Anna Lavrinoviča, Valkas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja;

30 gadus
* Margarita Bērtule, Valkas ģimnāzijas krievu valodas un literatūras skolotāja;
* Inga Eglīte, Valkas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" skolotāja;
* Inese Gaile, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" skolotāja;
* Lilita Kreicberga, Valkas ģimnāzijas direktore;
* Ramona Lapiņa, Valkas novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
* Raimonds Reinholds, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles skolotājs;
* Šmite Ineta, Valkas pamatskolas matemātikas un fizikas skolotāja;
* Švabe Gaļina, Valkas pamatskolas sākumskolas skolotāja;
* Sandra Veldre, Valkas pamatskolas sākumskolas skolotāja;
* Ingrīda Vīlistere, Valkas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" speciālā pedagoģe, logopēde;
* Aīda Vītola, Vijciema pamatskolas direktore.