SIA "Sandevija" – operatīva meža īpašumu novērtēšana, mežu un cirsmu iegāde par labāko cenu 

Meži ir mūsu valsts lielākā bagātība, kas sniedz vērienīgu ieguldījumu ne tikai Latvijas apstrādes rūpniecībā, eksporta izaugsmē un līdz ar to valsts tautsaimniecībā kopumā, bet arī nodrošina darbavietas tūkstošiem valsts iedzīvotāju. Taču, kaut arī mežu nozare Latvijā ir augsti attīstīta, mežu potenciāls vēl nav pilnībā izmantots.

Meži ir mūsu valsts lielākā bagātība, kas sniedz vērienīgu ieguldījumu ne tikai Latvijas apstrādes rūpniecībā, eksporta izaugsmē un līdz ar to valsts tautsaimniecībā kopumā, bet arī nodrošina darbavietas tūkstošiem valsts iedzīvotāju. Taču, kaut arī mežu nozare Latvijā ir augsti attīstīta, mežu potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. Meža īpašuma uzturēšana prasa ievērojamus laika un materiālos ieguldījumus, kā arī specifiskas zināšanas, lai varētu ilgtermiņā saglabāt tā augsto vērtību. Iespējams, tieši šo iemeslu dēļ daļa meža platību ar laiku tiek atstāta novārtā, jo cilvēki gluži vienkārši nespēj regulāri nodrošināt mežam nepieciešamo kopšanu. Šādā gadījumā vispareizākais lēmums būtu uzticēt savu meža īpašumu profesionāļiem, kas lieliski pārzina meža nozari un izprot, kā izaudzēt maksimāli augstvērtīgu mežaudzi.

Augsta līmeņa speciālisti mežsaimniecības jomā ir SIA "Sandevija" darbinieki, kam ir vairāk nekā 12 gadu profesionālā pieredze nozarē. Rūpējoties par veselīgu mežu ekosistēmu, uzņēmums "Sandevija" ilgtermiņa apsaimniekošanai visā Latvijā pērk cirsmas un mežu īpašumus, kā arī mežizstrādes tiesības. Mežs ir "Sandevija" darbinieku sirdslieta, tāpēc klienti, sadarbojoties ar uzņēmumu, var būt droši, ka viņu mežu īpašumi būs uzticamās rokās.

Šobrīd SIA "Sandevija" pārvaldībā ir mežu īpašumi Kurzemē, Vidzemē un Latgalē, un to kopējā platība sastāda vairāk nekā 3500 hektārus. Galvenokārt SIA "Sandevija" iepērk pieaugušus mežus, kuros ir laba cērtamās koksnes krāja un kur nav veikta patvaļīga ciršana. Tāpat svarīgs nosacījums, iepērkot mežu zemes, ir derīgi meža inventarizācijas dati, kas atbilst reālajai situācijai dabā. 

Slēdzot pirkuma darījumus ar klientiem, SIA "Sandevija" nodrošina operatīvu un objektīvu cirsmas vai meža īpašuma novērtēšanu 24 stundu laikā, piedāvājot par to izdevīgu un konkurētspējīgu tūlītēju samaksu un vienlaikus arī saglabājot klientam garantētas meža īpašuma atpirkšanas tiesības. Klientu ērtībām "Sandevija" nokārtos visas ar meža pārdošanu saistītās formalitātes, kā arī pilnā apmērā segs pārdošanas vai dokumentu kārtošanas izdevumus. "Sandevija" speciālisti, sadarbojoties ar mežu īpašniekiem, sniedz profesionālu atzinumu, kā arī iesaka efektīvāko sadarbības modeli. 

Taču, ja tomēr klients neplāno pārdot savu meža īpašumu, bet vēlās uzzināt, kā saglabāt un celt mežaudzes kvalitāti patstāvīgi, "Sandevija" kompetentie un pieredzējušie speciālisti piedāvā konsultācijas par efektīvu meža apsaimniekošanu un gudru izmantošanu. Pie uzņēmuma darbiniekiem var vērsties arī, lai vienkārši noskaidrotu sava meža ekonomisko un ekoloģisko vērtību. Tāpat SIA "Sandevija" var nodrošināt profesionālu pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, kurā ietilpst meža atjaunošana (stādīšana un traucējošo koku un krūmu likvidēšana), kultūru un audzes sastāva kopšana, aizsardzība pret meža dzīvnieku un kaitēkļu bojājumiem, kā arī retināšana meža vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai, rezultātā veidojot mežu kā paliekošu vērtību un labklājības avotu arī nākamajām paaudzēm.

Vairāk par SIA "Sandevija" un uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem var uzzināt, apmeklējot mājaslapu, nosūtot interesējošos jautājumus uz e-pastu sandevija@inbox.lv vai zvanot uz tālruni +371 27137749.