SIA "Jazdans" – grāmatvedība, grāmatvedības pakalpojumi, nodokļu konsultācijas

Grāmatvedība ir vienīgais veids, kā apzināt un izmērīt finansiālo informāciju, lai varētu strukturizēti analizēt līdzšinējo un plānot tālāko uzņēmējdarbību vai iestādes finanšu pārvaldību. Grāmatvedības procesi tiek regulēti ar likumiem un normatīvajiem aktiem. 

Grāmatvedība

Grāmatvedība ir vienīgais veids, kā apzināt un izmērīt finansiālo informāciju, lai varētu strukturizēti analizēt līdzšinējo un plānot tālāko uzņēmējdarbību vai iestādes finanšu pārvaldību. Grāmatvedības procesi tiek regulēti ar likumiem un normatīvajiem aktiem. Grāmatvedis ir viens no vajadzīgākajiem darbiniekiem jebkurā uzņēmumā vai iestādē. Tāpēc mazie uzņēmumi, kuriem nav ekonomiski izdevīgi pieņemt grāmatvedi pastāvīgā darbā, pērk grāmatvedības pakalpojumus no grāmatvedības firmām. Arī fiziskās personas savu finanšu dokumentu sakārtošanai meklē palīdzību pie to darbiniekiem.

Efektīvu grāmatvedību var nodrošināt vien tad, ja secīgi un mērķtiecīgi tiek apkopota visa informācija par ienākošo un izejošo naudas plūsmu. Tāpēc lielos uzņēmumos un organizācijās ar to nenodarbojas tikai viens grāmatvedis, bet gan vesela komanda. Mazajiem uzņēmējiem, individuālajiem komersantiem, fiziskajām personām un citiem, kas pastāvīgi nenodarbina grāmatvedi, pašiem rūpīgi jākrāj visi darījumu dokumenti, čeki un kvītis un cita informācija, lai to nodotu grāmatvedim, kam tiks uzticēta viņu grāmatvedība, tuvojoties deklarāciju iesniegšanas termiņiem vai citos gadījumos.

Apzinoties, cik grāmatvedība būtiska daudzām juridiskajām un fiziskajām personām, savus pakalpojumus ikvienam piedāvā grāmatvedības firma SIA "Jazdans". Firmas pieredzējušie grāmatveži nodrošina gan aktuālā perioda dokumentu apstrādi, gan iepriekšējo periodu informācijas pārskatīšanu. Tā tiek nodrošināta gan dokumentācija, kas iesniedzama valsts iestādēm, gan dati uzņēmuma darbības analizēšanai un plānošanai.

Lasiet vairāk: www.jazdans.lv

Grāmatvedības pakalpojumi

Juridiskajām un fiziskajām personām grāmatvedības vajadzības atšķiras. Tāpat atšķirības ir arī dažādu uzņēmējdarbības formu veicējiem sagatavojamajos grāmatvedības dokumentos. Biežāk nepieciešamie grāmatvedības pakalpojumi ir pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana, bankas un kases operāciju uzskaite, avansa norēķini, nodokļu un darba algu aprēķini, debitoru un kreditoru uzskaite, pamatlīdzekļu reģistrs un nolietojuma aprēķins, atskaišu sagatavošana un iesniegšana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju sagatavošana un iesniegšana EDS, gada pārskatu un deklarāciju sagatavošana.

Grāmatvedības pakalpojumi noteikti nav lieka greznība. Ir vērts tam atvēlēt līdzekļus un uzticēt grāmatvedības dokumentu sagatavošanu profesionāļiem. Tas ļauj ietaupīt laiku un izvairīties no liekiem izdevumiem, piemēram, no soda naudas par Valsts ieņēmumu dienestam kļūdaini iesniegtiem dokumentiem. Grāmatvedis zinās arī to, kā lieki nepārmaksāt nodokļus, un kādi nodokļu atvieglojumi vai attaisnotie izdevumi iespējami. Nedrīkst aizmirst, ka sakārtota grāmatvedība daudzos gadījumos ir arī prestiža un klientu uzticības jautājums.

SIA "Jazdans" piedāvājumā ir pilna apjoma grāmatvedības pakalpojumi juridiskajām un fiziskajām personām. Firmas grāmatveži rūpīgi veic dokumentu apstrādi, sākot no pirmreizējo dokumentu iegrāmatošanas līdz gada pārskatu izstrādāšanai. "Jazdans" sagatavo dokumentus uzņēmumiem gan pašu lietošanai, gan iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā un citās institūcijās.

Lasiet vairāk: www.jazdans.lv

Nodokļu konsultācijas

Šodien, kad tik strauji notiek dažādas izmaiņas un reforma seko reformai, nodokļu konsultācijas kļuvušas par vienu no pieprasītākajiem grāmatvedības pakalpojumiem. Tiek reformēta pati nodokļu sistēma, mainās grāmatvedības prasības pret dažādu uzņēmējdarbības formu veicējiem un nodokļu maksātājiem. Ir svarīgi vienmēr pārzināt aktuālās izmaiņas. Būtiski ir arī izprast tās un spēt pielietot praksē, lai varētu sagatavot jaunajām prasībām atbilstošus dokumentus.

Ne visiem izdodas vienmēr pamanīt un izprast visas izmaiņas, tāpēc nodokļu konsultācijas grāmatvedības pakalpojumu firmās ir lielisks atbalsts. Plašais daudzveidīgo klientu loks ļauj grāmatvežiem pārzināt atšķirīgās prasības pret dažādām juridiskajām un fiziskajām personām. Nodokļu konsultācijas var būt glābiņš, kad nepieciešams pārskatīt līdzšinējo darbību. Arī uzsākot uzņēmējdarbību vai mainot tās līdzšinējo formu ir daudz jautājumu, uz kuriem vērts meklēt atbildes pie pieredzējušiem speciālistiem.

SIA "Jazdans" grāmatveži aktīvi seko līdzi izmaiņām un pārzina visu aktuālo. Plašais klientu loks ļāvis iegūt labu pieredzi, lai varētu piedāvāt kvalitatīvas individuālās konsultācijas gan juridiskajām, gan fiziskajām personām. Individuāla pieeja un klienta vajadzību izzināšana ir atslēga pareizo risinājumu atrašanai.

Lasiet vairāk: www.jazdans.lv