SIA "Ģeodēzists" – mūsdienu prasībām atbilstoša mērniecība, topogrāfija un ģeodēzija

Kad runa ir par robežu uzmērīšanu, topogrāfiskā plāna veidošanu un citiem ar mērniecību saistītiem darbiem, katram uzdevumam jābūt veiktam ar augstāko precizitāti un atbildību. Labs mērnieks ne tikai profesionāli veiks savu darbu, bet arī regulāri sekos līdzi jaunumiem nozarē un izmantos mūsdienīgas tehnoloģijas un aparatūru mērījumu veikšanai un informācijas apstrādei. Lieliski savas jomas profesionāļi nav tālu jāmeklē – tos sastapsiet uzņēmumā SIA "Ģeodēzists"!

Kas ir "Ģeodēzists"?
Uzņēmums izveidots pirms vairāk nekā 20 gadiem, un šajā laikā tas ir kļuvis par trešo lielāko kompāniju mērniecības jomā Latvijā. "Ģeodēzists" biroji atrodas gan Ventspilī, gan Kuldīgā, Liepājā un Rīgā. Uzņēmuma veidotāji ir sava veida pionieri mērniecības nozarē Latvijā, jo pirmie sāka izmantot elektroniskos tahimetrus mērījumu veikšanai un sāka veidot digitālās topogrāfijas. Arī šobrīd "Ģeodēzista" komanda joprojām rūpīgi seko līdzi aktualitātēm nozarē, apgūst jaunas zināšanas, prasmes un izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas un risinājumus savā darbā, neatkarīgi, vai tā būtu topogrāfija, ģeodēzija vai citi darbi.

Ko piedāvā "Ģeodēzists"?
Uzņēmuma pakalpojumu klāsts ir visai plašs, tas pārklāj dažādas mērniecības un plānošanas jomas, piedāvājot virkni nozīmīgu procedūru un darbu, kas nepieciešami celtniecības un citos projektos.
• Zemes kadastrs un saistītie pakalpojumi – kadastrālā uzmērīšana ar robežu noteikšanu, tiek veidots arī zemes robežu plāns, situācijas plāns un apgrūtinājumu (meliorācijas kadastrs) plāns. 
Topogrāfija un ar to saistītie darbi – īpaši svarīgs aspekts ir topogrāfiskais plāns, kurš var būt nepieciešams gan ēku celtniecībā vai renovācijā, gan inženierkomunikāciju izbūvē, gan ceļu būvēšanā un rekonstrukcijā un daudzos citos darbos. 
• Lāzerskenēšana – mūsdienīgs mērniecības pakalpojums, kura ietvaros telpās un ārpus tām veic objektu 3D skenēšanu dažādiem nolūkiem.
• Aerouzmērīšana – karšu un reljefu veidošana, tilpumu noteikšana, foto uzņemšana ar droniem, lidmašīnām un kopteriem.
• Inženierģeodēzija – nozīmīga būvniecības un citu procesu daļa, kuras ietvaros tiek nospraustas būvasis, kontrolētas deformācijas, veikta nivelēšana, ģeodēzisko tīklu ierīkošana un mērīta novietnes kontrole.

Iepazīstiet tuvāk šos un citus mērniecības pakalpojumus šeit – Geodezists.lv!