"Sanekss Metāls" – visu veidu metāllūžņi

Metāllūžņu iepirkšana ir viena daļa no visa svarīgā procesa, kā attīrīt vidi un pasargāt to no piesārņojuma. Otrreizējo izejvielu pārstrādei ir daudzveidīga un arī sociāla nozīme. Metāllūžņu iepirkšana tālāk noder par izejvielu citu izstrādājumu ražošanai.

Metāllūžņu iepirkšana

Metāllūžņu iepirkšana ir viena daļa no visa svarīgā procesa, kā attīrīt vidi un pasargāt to no piesārņojuma. Otrreizējo izejvielu pārstrādei ir daudzveidīga un arī sociāla nozīme. Metāllūžņu iepirkšana tālāk noder par izejvielu citu izstrādājumu ražošanai.

Kad ir veikta metāllūžņu iepirkšana, sākas to apstrāde un pārstrāde. Tādējādi tiek iegūta iespēja gan ražot tautsaimnieciski derīgu produkciju, gan pasargāt vidi no kaitīgā piesārņojuma.

Metāllūžņu iepirkšana ir viens no pamatdarbības veidiem uzņēmumā "Sanekss Metāls". Ir iespējama gan krāsaino, gan melno metāllūžņu iepirkšana. Pieņemšanas noliktavas atrodas Rīgā un Jēkabpilī. Metāllūžņu iepirkšana norit, vadoties pēc "Sanekss Metāls" cenrāža.

Lasiet vairāk: http://www.sanekss.lv/lv

Metāllūžņu cenas

Metāllūžņu cenas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, vai tie ir krāsainie, vai melnie metāllūžņi. Tiek arī vērtēts, no kāda metāla ir metāllūžņi – vara, misiņa, bronzas, alumīnija vai citiem ķīmiskiem elementiem. Metāllūžņu cenas var mainīties arī dažādās pieņemšanas noliktavu vietās.

Ja uz metāllūžņiem ir acīmredzami piesārņojumi, tiek noņemts šo piesārņojumu svars, kā arī, ja ir piemaisījumi, kurus nevar atdalīt mehāniski, tiek samazinātas arī metāllūžņu cenas.Ir iespējami gan mazāka, gan lielāka apjoma piedāvājumi, tādēļ arī metāllūžņu cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma.

Lasiet vairāk: http://www.sanekss.lv/lv 

Metāllūžņi

Metāllūžņi ir lietošanai nederīgi metāla priekšmeti, ko var izmantot tālākai pārstrādei. To vākšana un uzglabāšana lielā daudzumā var radīt kaitīgu vides piesārņojumu. Lielākajai daļai cilvēku metāllūžņi vairs nav vajadzīgi, tomēr daudziem uzņēmumiem, kas tos iepērk, tā ir vērtīga izejviela tālākai pārstrādei un ražošanai.

Metāllūžņi var būt dažāda sastāva, piemēram, smagie metāli kā varš, dzelzs vai vieglie metāli kā alumīnijs. Metāllūžņi var būt gan melnie, kas ir dzelzs un tās sakausējumi, gan krāsainie, kas ir metāli un to sakausējumi, izņemot dzelzi.

Uzņēmumā "Sanekss Metāls" metāllūžņi dažādā apjomā tiek iepirkti, savākti, apstrādāti un pārstrādāti.

Lasiet vairāk: http://www.sanekss.lv/lv