Rudens un ziemas sezonā ugunsdrošība pirmajā vietā!

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta rīcībā esošie dati liecina, ka, sākoties apkures sezonai, pieaug ugunsgrēku skaits. Tāpēc ir laiks ne tikai atrast siltās zeķes un jakas, bet arī veikt atbilstošu apkures iekārtu apkopi. Lasiet tālāk un uzziniet, kas ir svarīgi, rūpējoties par drošību mājās, un pārbaudiet, vai esat panācis, ka ugunsdrošība Jūsu namā ir visaugstākajā līmenī!

Tīrs = drošs
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, gatavojoties apkures sezonai, ir skursteņa tīrīšana. Telpu sildīšanā izmantojot cieto kurināmo (piemēram, malku, kūdru, briketes), skursteņa iekšpusē veidojas sodrēju un darvas nosēdumi.

Ja skurstenis nav laikus iztīrīts:
• samazinās apkures iekārtas efektivitāte;
• paaugstinās ugunsbīstamība – kvēpu aizdegšanās gadījumā liesmas ātri izplatās pa visu skursteņa virsmu, kas var radīt dūmvadā plaisas un atbrīvot liesmām ceļu uz citām būves konstrukcijām.

Dūmvadu tīrīšana ir jāveic pirms apkures sezonas sākšanās!

2016. gadā tika pieņemtas dūmvadu tīrīšanas prasības, kas paredz, ka:
• privātmājās dūmvadu kanālu tīrīšanu var veikt ne tikai sertificēts skursteņslaucītājs, kā tas bija līdz šim, bet arī ēkas īpašnieks vai cita par ēku atbildīgā persona;
• gāzes apkures ierīces ir jātīra vienu reizi gadā;
• dūmvadi un ventilācijas kanāli ir jāiztīra pirms apkures sezonas (tā sākas 1. novembrī), taču ierīces, kurās izmanto ilgdedzes cieto kurināmo, vismaz vienu reizi ir jātīra arī apkures sezonas laikā;
• dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude ir jāveic reizi 5 gados (iepriekš tā bija jāveic reizi 3 gados).

Atcerieties, ka apkures iekārtu apkope un tīrīšana nav vienīgais drošības pasākums.Ar uguni nespēlējieties!
Lai pasargātu savu namu no ugunsnelaimes, FN-SERVISS speciālisti iesaka: 
♦ ievērojiet kurināšanas nosacījumus:
     • kurināmā materiāla garums nedrīkst pārsniegt kurtuves izmēru;
     • krāsnis nedrīkst pārkurināt (t. i., pieļaut, ka tās kļūst pārāk karstas);
     • vēdināšanas kanālus nedrīkst izmantot kā krāsns dūmvadu;
     • nav atļauts lietot bojātas apkures iekārtas;
 ievērojiet piesardzību:
     • nenovietojiet viegli uzliesmojošus un degtspējīgus priekšmetus uz apkures ierīcēm (pie degtspējīgiem materiāliem pieskaitāms, piemēram, koks, vilna, sintētiski audumi, dažādas taukvielas);
     • neatstājiet liesmu bez uzraudzības;
     • novietojiet kurināmo materiālu ne tuvāk par 1,2 metriem no krāsns durtiņām;
     • tādu kurināmo materiālu, kam piemīt pašaizdegšanās spēja (kūdra, ogles), glabājiet speciāli tam pielāgotās vietās;
     • pārliecinieties, ka elektriskie sildītāji ir droši lietošanai – strāvas vadam nav bojāts apvalks, pūšamo sildītāju ventilators nestrīķējas pret korpusu, sildītāja korpuss nav apkvēpis un darbojoties sildītājs nedūmo;
pārrunājiet ugunsdrošības noteikumus ar ģimenes locekļiem:
     • izstāstiet saviem bērniem, kā pareizi rīkoties ar apkures ierīcēm;
     • atgādiniet, ka uguni nedrīkst atstāt nepieskatītu;
     • pārrunājiet, kā rīkoties ugunsnelaimes gadījumā, kā sazināties ar glābšanas dienestu un kāda informācija, zvanot 112, ir jāsniedz;
ierīkojiet mājās dūmu detektoru! Dūmu detektors ir ierīce, kas ar spalgu signālu brīdinās Jūs par piedūmojumu telpās, tādējādi palīdzot laikus reaģēt uz notikušo ugunsnelaimi un pasargāt ģimeni un mājokli. Turklāt ugunsdrošības noteikumos pieņemtās izmaiņas paredz, ka no 2020. gada dūmu detektoriem būs jābūt ierīkotiem visās mājās un dzīvokļos. 

Vairāk par drošu kurināmā lietošanu lasiet ŠEIT!

Nopietna attieksme pret drošību!
FN SERVISS aicina – attiecieties pret sava mājokļa ugunsdrošību ar lielu rūpību. Apkures ierīču laicīga apkope un citi profilaktiskie pasākumi var pasargāt Jūsu mājas no nelaimes. Neatlieciet šos darbus uz rītdienu un, ja nepieciešams, uzticiet tos profesionāļiem! FN SERVISS vēl – lai jūsu mājās vienmēr valda sirsnība, miers un ir silti!