Maksātnespēja – visbiežāk sastopamie mīti

Ikdienā strādājot ar daudziem klientiem, kas gatavojas maksātnespējas procesam vai ir dažādos tā posmos, var novērot pāris kļūdainu priekšstatu, kas kaut kādu iemeslu dēļ izveidojušies mūsdienu sabiedrībā. Šie uzskati ir ne tikai nepareizi, bet arī neproduktīvi, jo var novest pie nepareizu lēmumu pieņemšanas vai radīt situāciju, kad maksātnespējas process vairs nav sekmīgi pabeidzams.

Kļūda : Pirms maksātnespējas procesa iesākšanas paņemt vēl vairākus kredītus.
Tā, piemēram, noteikti nepareizs ir pieņēmums, ka pirms maksātnespējas procesa iesākšanas var paņemt cik vien daudz ātros kredītus vēlamies, jo procesā "kredīti taču tāpat tiks dzēsti" un tā izdevumi lielākoties nemainās atkarībā no kopējo pārādu saistību apmēra. Taču tā viss nav. Pēdējā brīdī uzņemtās parādsaistības var būt šķērslis sekmīgai maksātnespējas procesa pabeigšanai. Šāda rīcība var tikt iztulkota kā ļaunprātība – sevis novešana līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšana kreditoriem.

Daļa taisnības ir tikai tajā, ka maksātnespējas procesa izdevumi nemainās atkarībā no kopējo parādu saistību apmēra. Ja parādu saistības svārstās starp 5 000 līdz 30 000 EUR, tik tiešām – precīzs saistību apmērs gandrīz nemainīs procesa izmaksas un tā termiņu. Šajā summas amplitūdā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu saistību dzēšanas posms visbiežāk būs viens gads. Ja saistības ir no 30 001 EUR līdz 150 000 EUR – divi gadi. Ja saistības pārsniedz 150 000 EUR – trīs gadi. 

Maksātnespējas process noteikti nav zīmogs uz mūžu
Aizvadot bezmaksas konsultācijas ar klientiem, kas interesējas par maksātnespējas procesu, mums nereti tiek uzdots jautājums par to, kādu ietekmi maksātnespēja atstās uz tālāko klienta dzīvi. Sabiedrībā iekultivēts nepareizs priekšstats, ka maksātnespēja kādā dzīves posmā cilvēkam ir "zīmogs uz mūžu", gluži vai pielīdzinot to ar kriminālsodu saistītiem ierobežojumiem. Tas viennozīmīgi ir mīts, kas, iespējams, tiek propogandēts no to personu puses, kam nav izdevīgi, ka maksātnespējīgo personu saistības tiek dzēstas. 

Maksātnespēja būtībā ir otra iespēja, t.i., likuma mērķis ir paterētāja maksātspējas atjaunošana. Maksātspējīgs patērētājs ir viens no veiksmīgas ekonomikas stūrakmeņiem. Likumdevējs to saprot, tāpēc ar Maksātnespējas likumu fiziskajai personai, kura iestigusi parādu "purvā" tik dziļi, ka nespēj un nespēs no tā izkļūt, tiek dota šī otra iespēja sākt dzīvi no jauna.

Spriežot pēc mūsu pieredzes, procentuāli Latvijā cilvēku skaits, kas nonākuši šajā parādu jūgā, ir graujoši liels. Kā zināms, šī gada jūlijā stāsies spēkā izmaiņas ātro kredītu regulējošajos normatīvajos aktos, un ir pamatota cerība, ka šis būs plats solis, lai situāciju uzlabotu. Tāpat dzirdēti politiķu solījumi par to, ka maksātnespējas process tiks atvieglots fiziskajām personām. Arī tas būtu pozitīvs signāls cilvēkiem, kuri parādu sloga dēļ jau pošas prom no Latvijas, kā arī tiem, kuri pārmērīgu saistību dēļ valsti jau pametuši.

SIA "Maksātnespējas" piedāvā bezmaksas sākotnējo konsultāciju birojā Kuģu ielā 11 (pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas) katru darba dienu, kā arī sestdienās, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku. Konsultācijai var pieteikties pa tālruni 23202032 vai mājaslapā www.maksatnespejas.lv.