Par Valku

Par Valku

Valka ir pilsēta Ziemeļvidzemē, kas robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu. Pilsētā dzīvo 5 835 iedzīvotāji, un tās kopējā platība ir 14,36 km2. Valkas pilsēta vēstures avotos pirmo reizi minēta jau 13.gs. Pilsētas tiesības Valkai piešķīra poļu karalis Stefans Batorijs 1584.gadā. 1920.gada 1.jūlijā, nosakot robežu starp jaunajām Latvijas un Igaunijas neatkarīgajām valstīm, sabiedroto šķīrējtiesa pieņēma lēmumu sadalīt Valku, kā rezultātā radās Latvijas Valka un Igaunijas Valga.

Valka un Valga - kopīga vēsture, dažādas kultūras, atšķirīgas mentalitātes, ilggadēja sadarbība, sadraudzība, viens no retajiem piemēriem visā pasaulē, kur robeža šķērso pilsētas centru, sadalot to divās daļās. Valku mēdz dēvēt par pilsētu, kur sākas Latvija, bet dvīņu pilsētu Valku-Valgu par vienu pilsētu divās valstīs.

 

Valkas novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Valkas novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Valkas novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Valkas novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti