Laika ziņas

Laika ziņas Valka

Šobrīd
Skaidrs
+19°C
Skaidrs
  • 3,6 m/s East3,6 m/s East
  • 1028 mm Hg
  • 48 % mitr.
  • 19 °C sajūta
Laika prognoze
Skaidrs
Svētdien
24.09
7..+18
Skaidrs
Pirmdien
25.09
6..+18
Skaidrs
Otrdien
26.09
6..+17
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1030
mm Hg

2,8 m/s
A
88%
Skaidrs Rīts Skaidrs 1031
mm Hg

2,8 m/s
A
96%
Skaidrs Diena Skaidrs 16° 1033
mm Hg

4,4 m/s
ESE
66% 16°
Skaidrs Vakars Skaidrs 13° 1034
mm Hg

3,1 m/s
A
84% 13°